Menu

Web vytvořen

Vzhled webu navrhlo:

Běží na: sunlight.shira.cz

Překladač


< návrat zpět

Do sekce pozvánky můžete i vy farníci přispívat pozvánkami na různé pastorační aktivity kliknutím zde na e-mail správce webu

Pozvání do "Farní kavárny" kliněte zde na tento odkaz

Pozvání do "Seniorského Hnízda" klikněte zde na tento odkaz

Pozvání na "Večeřadlo" klikněte zde na tento odkaz

Úmysl modlitby
Postní doba
V české televizi na popeleční středu reportér připoměl tradici Popeleční středy a popelce jako připomenutí pomíjivosti.
Pro křesťana "prach jsi a v prach se obrátíš" uvědomění si že odejdu z tohoto světa fyzicky, ale duše opouští tento svět a přechází do duchovního bytí. Kam to záleží na tom jak člověk žil.
Postní doba nám dává příležitost k usebrání, abychom si uvědomili jak žijeme a ještě s tím něco udělali dokud s tím něco udělat můžeme.
Máme činit litovat svých špatných skutků, využít svátosti smíření se s Bohem a činit pokání.
Toto vše nás má vést k dokonejšímu bytí - buďte dokonalí jako je váš nebeský otec.
Pak naše duše bude moci vejít do božího království.
Prosme našeho Pána Ježíše aby nám s tím pomohl.
 
9.2.2024 ve 12h apoštolský nuncius oznámil v katedrále po modlitbě Anděl Páně jmenování biskupa Josefa Nuzíka arcibiskupem olomouckým. Ať jej Pán provází svým požehnáním mu vyprošují farníci z farností Zdounky a Roštín.
 
18.1. 2024 Návštěva představení Divadelní společnosti P.O.KRO.K
Návštěva divadelního představení
Návštěva divadelního představení
Návštěva divadelního představení
Návštěva divadelního představení
 
Návštěva divadelního představení
Návštěva divadelního představení
Návštěva divadelního představení
Návštěva divadelního představení
7.1. 2024 Mše svatá a tříkráloví koledníci
Tříkráloví koledníci
Tříkráloví koledníci
Tříkráloví koledníci
Tříkráloví koledníci
Tříkráloví koledníci
5.1. 2024 Nácvik divadelního představení "Půlnoční vlak"
Nácvik divadelní hry
Ostatní fotografie jsou v galerii: Divadelní hra "Půlnoční vlak"
1.1. 2024 Mše za občany a představitele Zdounek
 Mše za občany a představitele Zdounek
Mše za občany a představitele Zdounek
Mše za občany a představitele Zdounek
Mše za občany a představitele Zdounek
Mše za občany a představitele Zdounek
Mše za občany a představitele Zdounek

Všechny fotografie minulého roku si můžete prohlédnout v galerii 2023

7_1_024 Mše svatá tříkráloví koledníci