Menu

Web vytvořen

Vzhled webu navrhlo:

Běží na: sunlight.shira.cz

Překladač


< návrat zpět

Do sekce pozvánky můžete i vy farníci přispívat pozvánkami na různé pastorační aktivity kliknutím zde na e-mail správce webu

 

Syntéza diecézní fáze Synody o synodalitě
Arcidiecéze Olomouc
zde ke stažení

Pozvání do Farní kavárny kliněte zde na tento odkaz

úmysly

8.5. 2022 Hodová mše svatá  Soběsuky

Hodová mše svatá Soběsuky

Hodová mše svatá Soběsuky

Hodová mše svatá Soběsuky

Další fotografie najdete v galerii Soběsuky

1.5. 2022 První Májová pobožnost
 První Májová
První Májová
První Májová

1.5. 2022 Mše svatá za hasiče Zdounky

Mše svatá za hasiče ze zdounek

Mše svatá za hasiče ze zdounek

Mše svatá za hasiče ze zdounek

Mše svatá za hasiče ze zdounek

Mše svatá
 
Mše svatá
 
Mše svatá
Mše svatá za hasiče ze zdounek

16.4. 2022 U Božího hrobu

Bílá Sobota

Bílá Sobota

15. 4. 2022 Velký pátek

Velký pátek

Postní doba

Popeleční středou začíná 40 denní postní doba, Do těchto 40 dní se nezapočítávají neděle kdy oslavujeme vzkříšení Pána Ježíše Krista.

Postní doba se v minulosti uskutečňovala tak, že si lidé oblékali žínici a posypali si hlavu popelem a veřejně se postili. Dnes je postní doba hlavně o pokání jak zmínil pan farář P. Martin při mši svaté o Popeleční středě. Máme činit pokání as v ústraní se modlit za své činy, neboť Bůh zná co je lidským očím neviditelné a co je v skrytu. Jediné co je viditelné je popelec, který nám je udělen na začátku postní doby, aby nám bylo připomenuto při znamení kříže popelem "Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš", abychom si uvědomili, že vše hmotné je pomíjející a na věčnost si odneseme jen své skutky.

Šnejda

12.3. 2022 Premiéra divadelní hry "Kde to jsme"

 Divadelní představení "Kde to jsme"

Další foto si můžete prohlédnout v galerii "Divadelní hra Kde to jsme"

20. 3. 2022 Křížová cesta vedou  Milovice

Postní doba

Postní doba

6. 3. 2022 1. postní neděle

Postní doba

Postní doba

2.3. 2022 Popeleční středa

 Popeleční středa

Popeleční středa

Popeleční středa

9.1. 2022 Tříkráloví koledníci při koledování v kostele

Tříkráloví koledníci 
Tříkráloví koledníci
8.1. Tříkráloví koledníci při koledování v terénu
Tříkráloví koledníci
Tříkráloví koledníci
 
6.1. 2022 Slavnost Zjevení Páně
Slavnost Zjevení Páně
Slavnost Zjevení Páně
Slavnost Zjevení Páně
Slavnost Zjevení Páně
 
2. 1. 2022 Třetí Synodní setkání
Synodní setkávání
Synodní setkávání
Úmysl modlitby si můžete uložit v souboru ppt (power point) kliknutím na obrázek.
 
1. 1. 2022 Mše za občany a představitele obce Zdounek
 

Informace za rok 2021 byly přesunuty do galerie.