Ohlášky pro obě farnosti

Pořad bohoslužeb ve farnosti ZDOUNKY a ROŠTÍN

                                          18.8. - 26.8.   2018

 od 1.2.2017 funguje na faře ve Zdounkách sociální a právní poradna oblastní charity Kroměříž,určená pro veřejnost, vždy ve středu

-------------------------------------------------------------------------------------------

 SOBOTA 18.8. Sobotní památka Panny Marie - X.pouť pedagogů na Sv.Hostýn ZDOUNKY 18:30 Za † rodiče Ižovy, za jejich † sourozence, rodiče z obou stran a za † babičku Jansovu

 

19.8.    20.neděle v mezidobí - tradiční orelská pouť na Sv.Hostýně
MILOVICE 7:30
ROŠTÍN 9:00
ZDOUNKY 10:30 Za † Františka Obdržálka a † tatínka Františka

PONDĚLÍ 20.8. Památka sv.Bernarda, opata a učitele církve ZDOUNKY 18:30 Na jistý úmysl


ÚTERÝ 21.8. Památka sv. Pia X.,papeže ZDOUNKY 7:45 Vyprošení Božích milostí, milosrdenství, ochranu a přímluvu Panny Marie za živou rodinu


STŘEDA 22.8. Památka Panny Marie Královny
ROŠTÍN 17:00 společná ADORACE za pronásledované křesťany a rodiny ve farnosti 17:30 mše sv....
ZDOUNKY 18:30 Za † rodiče Trněných a za jejich † sourozence a † rodiče z obou stran


ČTVRTEK 23.8. sv. Růženy z Limy ZDOUNKY 17:30 společná ADORACE za pronásledované křesťany a rodiny ve farnosti 18:30 Na jistý úmysl


PÁTEK 24.8. SVÁTEK sv.Bartoloměje, apoštola ZDOUNKY 18:30 Poděkování za 75 let života


Sv.Benedikta,Jana,Matouše,Izáka a Kristina, mučeníků / sv.Ludvíka / sv.Josefa Kalasanského, kněze / bl.Metoděje Dominika Trčku, kněze a mučedníka / Sobotní památka Panny Marie
SOBOTA 25.8. ZDOUNKY 18:30 Na úmysl dárce, vyprošení Božích milostí , ochranu a přímluvu Panny Marie


26.8.     21.neděle v mezidobí - Arcidiecézní pouť rodin a dětí na konci prázdnin na Sv.Hostýně
MILOVICE 7:30
ROŠTÍN 9:00
ZDOUNKY 10:30 Za farníky obou farností