Ohlášky pro obě farnosti

Pořad bohoslužeb ve farnosti ZDOUNKY a ROŠTÍN

                                      19.11. - 26.11.     2017

 

od 1.2.2017 funguje na faře ve Zdounkách sociální a právní poradna oblastní charity Kroměříž,určená pro veřejnost, vždy ve středu

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 SOBOTA 18.11. Posvěcení římských bazilik sv.Petra a Pavla / sobotní památka Panny Marie/ ZDOUNKY 17:30 změna úmyslu


19.11. 33.neděle v mezidobí
MILOVICE 7:30
ROŠTÍN 9:00
ZDOUNKY 10:30 Za † maminku Evu k Božímu milosrdenství, za celou živou a † rodinu Suchánkovu a Slobodovu
 

 

PONDĚLÍ 20.11. ZDOUNKY 17:30 Poděkování za dar života Simona, vyprošení Božích milostí a ochrany Panny Marie


ÚTERÝ 21.11. Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě ZDOUNKY 7:45 Za farníky


STŘEDA 22.11. Památka sv.Cecílie, panny a mučedníce
ROŠTÍN 16:00 společná ADORACE za pronásledované křesťany a rodiny ve farnosti 16:30 mše sv.
ZDOUNKY 17:30 Za dar víry pro kmotřence Hanu,Petra, Terezu,Martinu a Theodora k Božímu milosrdenství a ochranu Panny Marie pro jejich rodiny


ČTVRTEK 23.11. Sv.Klementa I.,papeže a mučedníka a Sv.Kolumbána,opata
ZDOUNKY 16:30 společná ADORACE za pronásledované křesťany a rodiny ve farnosti 17:30 Za † syna, živou a † rodinu k Božímu milosrdenství


PÁTEK 24.11. Památka sv.Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků
ZDOUNKY 17:30 Za snoubence, jejich rodiny a na přímluvu Panny Marie za dar víry


SOBOTA 25.11. Sv.Kateřina Alexandrijské,panny a mučednice / sobotní památka Panny Marie/ ZDOUNKY 17:30 Za † rodiče Litvínovy a † syna Františka, † rodinu Královu k Božímu milosrdenství


26.11. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE  - obnova zasvěcení
MILOVICE 7:30
ROŠTÍN 9:00
ZDOUNKY 10:30 Za FARNÍKY obou farností