Ohlášky pro obě farnosti

Pořad bohoslužeb ve farnosti ZDOUNKY a ROŠTÍN

                                    25.2. - 4.3. 2018

 od 1.2.2017 funguje na faře ve Zdounkách sociální a právní poradna oblastní charity Kroměříž,určená pro veřejnost, vždy ve středu

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

SOBOTA 24.2. ZDOUNKY 17:30 Za † Anežku Poulovu, živou a † rodinu


25.2. 2.neděle postní - koná se sbírka Haléř sv.Petra
MILOVICE 7:30
ROŠTÍN 9:00
ZDOUNKY 10:30 Za † Stanislava,Josefa,Marii Navrátilovy, † Jaroslava,Marii Hradečných a † Honzíka Hoždoru, † Štěpána a Josefu Budíkovy k Božímu milosrdenství
ZDOUNKY 14:00 Křižová cesta - vedou MILOVICE
ZDOUNKY 15:00 Promítání -  sv. Barbora

 

PONDĚLÍ 26.2. Setkání kněží moravské provincie na Velehradě ZDOUNKY 7:30 Za † Ladislava Vrbeckého, rodiče a duše v očistci


ÚTERÝ 27.2.
Setkání kněží moravské provincie na Velehradě ZDOUNKY 7:30 Za † Ivanku Učňovu, syna Vladimíra s rodinou k Božímu milosrdenství


STŘEDA 28.2.
Setkání kněží moravské provincie na Velehradě ROŠTÍN 16:00 Společná ADORACE za pronásledované křesťany a rodiny ve farnosti 16:30 mše sv.
ZDOUNKY 17:30 Na dobrý úmysl s ochranou a přímluvou Panny Marie


ČTVRTEK 1.3. ZDOUNKY 16:30 Společná ADORACE za pronásledované křesťany a rodiny ve farnosti 17:30 Za kněze a nová kněžská povolání


PÁTEK 2.3. první pátek   ZDOUNKY 8 - 12 návštěva nemocných 17:00 dětská mše sv. Na smír NSJ


SOBOTA 3.3. první sobota, mariánská  ZDOUNKY 7:45 Na smír NSPM        
ROŠTÍN 9:00.......ZDOUNKY 17:30 Za † rodiče z obou stran, syna Stanislava, syna Zdeňka, ochranu a přímluvu Panny Marie a za živou rodinu

 

4.3. 3.neděle postní
MILOVICE 7:30
ROŠTÍN 9:00
ZDOUNKY 10:30 Za † Annu Šamánkovu, manžela,† syna a vnuka Petra
ZDOUNKY 14:00 Křižová cesta - vedou TĚŠÁNKY
ZDOUNKY 15:00 Promítání - Velkofilm - sv. Rita z Cascie

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx