Ohlášky pro obě farnosti

Pořad bohoslužeb ve farnosti ZDOUNKY a ROŠTÍN

                                         17.6. - 24.6.   2018

 od 1.2.2017 funguje na faře ve Zdounkách sociální a právní poradna oblastní charity Kroměříž,určená pro veřejnost, vždy ve středu

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

17.6.   11. neděle v mezidobí
MILOVICE   7:30
ROŠTÍN  9:00
ZDOUNKY    10:30    Za † Ludmilu a Aloise Hanákovy, za živou a † rodinu k Božímu milosrdenství

 

PONDĚLÍ     18.6.

ZDOUNKY   18:30  Za všechny † přátele i nepřátele k Božímu milosrdenství

sv.Jana Nepomuckého Neumanna,biskupa a Sv. Romualda, opata
ÚTERÝ    19.6. celodenní pouť kostelníků,varhaníků - mše sv bude sloužena ve Velkých Losinách v rámci poutě za † Alžbětu Škrabalovu, † manžela, † syna k Božímu milosrdenství a přímluvu Panny Marie


STŘEDA   20.6.  

ZDOUNKY  17:30 Za † otce Jana Kutáče a za společenství Fokoláre k Božímu milosrdenství a ochranu Panny Marie


ČTVRTEK    21.6. Památka sv.Aloise Gonzagy, řeholníka  

ZDOUNKY   17:30   společná ADORACE za pronásledované křesťany a rodiny ve farnosti    18:30   Za naše ministranty a dary Ducha Sv.


Sv.Paulína Nolánského, biskupa a Sv.Jana Fishera a Tomáše Mora, mučedníků
PÁTEK   22.6.  

ZDOUNKY    18:30   Za †  marii Biskovou za živou a † rodinu k Božímu milosrdenství


SOBOTA   23.6.   Sobotní památka Panny Marie     

ZDOUNKY 18:30   Za Františku a Heřmana Krčmářovy


24.6.     Slavnost NAROZENÍ SV.JANA KŘTITELE
ROŠTÍN  9:00
MILOVICE   9:30  - hodky 70 let od posvěcení kapličky slouží děkan P.Josef Lambor
ZDOUNKY    10:30    Za farníky obou farností