Menu

Web vytvořen

Vzhled webu navrhlo:

Běží na: sunlight.shira.cz

Překladač


< návrat zpět

Seniorské Hnízdo

Zůstaň s námi Pane, protože i když je naše duše chudá, touží být pro Tebe místem útěchy a hnízdem lásky.

Hnízdo 

Dne 11. října jsme oslavili 10 let trvání farního společenství - HNÍZDO.

Při společném obědě jsme zavzpomínali na poutě u cvrčovské kapličky, májové u roštínské kapličky, návštěvy u nemocných v Cetechovicích, krásný zájezd do kostela ve Starém Městě a naše tradiční poutě na Svatý Hostýn.Prožili jsme ale i chvíle smutku při návštěvěhřbitova našich zemřelých členek.

Naše dveře jsou otevřenypro každého seniora každou druhou středu v měsíci v kulturní místnosti na faře.

Těšíme se na chvíle hnízdění. A.

Farní společenství seniorů hnízdo, které vás zve na setkání, která probíhají na faře ve Zdounkách.

Hnízdo

Přáníčko

6.10. 2021 Hnízdo přání k svátku.

Hnízdo

8.9. 2021 Hnízdo opět aktivní!

Oslava narozenin.

Hnízdo

Hnízdo

Hnízdo

26.6. 2019 Hnízdo oslava narozenin a rozlučka s p. Němečkem

Hnízdo oslava narozenin a rozlučka s p. NěmečkemHnízdo oslava narozenin a rozlučka s p. NěmečkemHnízdo oslava narozenin a rozlučka s p. NěmečkemHnízdo oslava narozenin a rozlučka s p. NěmečkemHnízdo oslava narozenin a rozlučka s p. NěmečkemHnízdo oslava narozenin a rozlučka s p. NěmečkemHnízdo oslava narozenin a rozlučka s p. NěmečkemHnízdo oslava narozenin a rozlučka s p. NěmečkemHnízdo oslava narozenin a rozlučka s p. NěmečkemHnízdo oslava narozenin a rozlučka s p. NěmečkemHnízdo oslava narozenin a rozlučka s p. NěmečkemHnízdo oslava narozenin a rozlučka s p. Němečkem

27.6. 2018 Hnízdo - ukončení ročníku a oslava narozenin tří členek společenství

HnízdoHnízdoHnízdoHnízdo

Další setkání se uskuteční v září. Již nyní se všichni těšíme.

18.4. 2018

Společenství Hnízdo ze Zdounek navštívilo Charitní dům pokojného stáří v Cetechovicích.
Nejprve si s klienty Charitního domu povídala pani Brázdilová přitom jsme si všichni zazpívali písničky za doprovodu kytarové dvojice P. Němečka a jeho kamaráda. Pak jsme vyslechli básníčku od pani Aničky.
Na závěr jsme se v domovní kapli zůčastnili bohoslužby slova, kterou vedl pastorační asistent Charity Kroměříž a zpívali jsme za doprovodu kytar.
Seniorské "Hnízdo" bylo před svým odjezdem pozváno na posezení do kanceláře.
 

Vzhledem k tomu, že již nejsem zaměstnancem Chdps, nemohu již zde umístit fotografie z návštěvy Hnízda v Chdps. Šnejdar

18.10. 2017

Dnes náš Charitní dům pokojného stáří v Cetechovicích opět navštívilo seniorské "Hnízdo" ze Zdounek.
Nejprve si s našimi klienty povídala pani Brázdilová o ročním období a o zahrádce. Pak jsme vyslechli básníčku. Následně jsme si všichni zazpívali písničky za doprovodu kytarové dvojice P. Němečka a jeho kamaráda. Další bod pečlivě připraveného programu byla pohádka od bratří Grimmů, kterou uvedla pani Ažka a herecky nastudovaly obě Marie. Po pohádce si pani Jitka opět povídala s klienty, které bylo doplněno svědectvím ze života P. Němečka. Po této části programu nám ženy při svačině klientů rády pomohly.  Na závěr jsme se v domovní kapli zůčastnili bohoslužby slova, kterou vedl P. Němeček.
Seniorské "Hnízdo" bylo před svým odjezdem pozváno na posezení do kanceláře. Jsme rádi, že touto dobrovolnickou činností nám pomáhají aktivizovat naše klienty.

Šnejdar

Hnízdo v Chdps

 Hnízdo v ChdpsHnízdo v ChdpsHnízdo v ChdpsHnízdo v ChdpsHnízdo v ChdpsHnízdo v ChdpsHnízdo v ChdpsHnízdo v ChdpsHnízdo v Chdps

20.9. 2017 Mše svatá ve Cvrčovské kapličce

Hnízdo ve CvrčovicíchHnízdo ve CvrčovicíchHnízdo ve Cvrčovicích

26. 4.2017 Pohádka o pejskovi a kočičce v CHDPS

Seniorské hnízdo v CetechovicíchSeniorské hnízdo v CetechovicíchSeniorské hnízdo v Cetechovicích

7.12. 2016 Mikulášská nadílka v Charitním domu

Seniorské hnízdo v CetechovicíchSeniorské hnízdo v CetechovicíchSeniorské hnízdo v CetechovicíchSeniorské hnízdo v Cetechovicích

8.6. 2016 jsme opět navštívili Charitní domov v Cetechovicích 

Hnízdo v CetechovicíchHnízdo v CetechovicíchHnízdo v CetechovicíchHnízdo v CetechovicíchHnízdo v Cetechovicích

16.3. 2016 seniorské "Hnízdo" navštívilo Charitní domov v Cetechovicích

Ve středu 16. března přišli přivolat jaro a potěšit písničkou uživatele Charitního domu pokojného stáří v Cetechovicích, senioři z farnosti ve Zdounkách, kteří si říkají „Hnízdo“. Vedle několika velikonočních říkanek se zpívali i písničky jako: „Ach synku, synku; Červený šátečku, Travička zelená“ a jiné. Nejvíce naše uživatele potěšila již jmenovaná píseň „Ach synku, synku“, při které se do zpěvu zapojila většina našich uživatelů i s personálem.

Tímto bychom chtěli poděkovat seniorskému „Hnízdu“ za krásný kulturní program a zpestření dne našich uživatelů.

 Seniorské Hnízdo v Cetechovicích

 9.12. 2015 Seniorské Hnízdo v Cetechovicích

 Seniorské Hnízdo v Cetechovicích

Seniorské Hnízdo v Cetechovicích

Další fotografie si můžete prohlédnout klinutím zde. Rolováním dolu se dostanete na galerii.

Ve středu 11. listopadu 2015

bylo setkání narozeninové

Ažka nás všechny mile přivítala, rozesadila a její úsměv nás hřál po celou dobu setkání. Poděkování také její dceři Dance, která nás po celou dobu krásně obsluhovala.

Hnízdo - oslava narozenin

Kdo mezi nás nový v dobrém příjde, ten má místo mezi námi jisté!

V pondělí 30. září 2015

seniorské Hnízdo opět navštívilo náš Charitní domov. Jejich návštěva se nesla v duchu country. Zazpívali nám a zatančili za hudebního doprovodu P. Mgr. Němečka a jeho kamaráda Pavla. Díky aktivitám společenství Hnízdo v našem domově nás poctila svou návštěvou Ing. Eva Lízalová z Místní akční skupiny Hříběcí hory, z.s.
V 10:30h se s námi zúčastnili bohoslužby slova pod vedením pastoračního asistenta Oblastní charity Kroměříž Mgr. Šebetíka za hudebního doprovodu našich hostů.

Na závěr jsme hosty pozvali do kanceláře sociálních pracovnic na neformální posezení, kde nás mimo jiné Ing. Lízalová seznámila se svou činností a vizí ohledně osamělých seniorů v obcích jak jim pomoci ve spolupráci s obecními úřady.

Při odchodu si ještě prohlédli dvě výstavy malovaných a vyšívaných obrázků, jejichž autorky jsou naše dvě klientky.

Bylo to krásné završení měsíce, kdy jsme měli v našem domově pokojného stáří "Dny otevřených dveří".

Šnejdar

- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -

 

Ve středu 24. června 2015 při našem setkání, které bylo poslední před prázdninami, jsme mimo jiné přáli naší paní Aničce Symerské k jejím narozeninám –

 

Naše milá Aničko, Vy jste jak to sluníčko.

Přes neduhy které máte, se na svět usmíváte.

Přejeme Vám hodně zdraví, štěstí, lásku, spokojenost

a Božího požehnání hojnost.

Dobrou mysl ať ještě dlouho máte

a s námi v Hnízdě se setkáváte.

 

Vzájemně jsme si slíbili, že přes prázdniny budeme na sebe myslet a v  případě že by někdo z nás potřeboval pomoc tak si zavoláme a pomůžeme si.

 

Další setkání se uskuteční 2. září 2015. Již se všichni těšíme.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.4. 2015 návštěva CHDPS v Cetechovicích

Návštěva seniorského Hnízda v Cetechovicích byla nádherná a opět přišli s něčím novým. Tentokrát to bylo přivítání jara. Každá z členek si připravila básničku. Básničky byly prokládány písničkami otce Němečka a jeho kamaráda Pavla za doprovodu kytar.

Nejprve byli všichni přivítáni a uvedeni pani vedoucí CHDPS Mgr. Perglovou, poté pozdravila klienty CHDPS pani Foltýnová a pak se ujala slova pani Brázdilová, která nejprve hovořila s klienty o jaru a ptala se jich co pěstovali na zahrádce. Po každé odpovědi jim hned věnovala květinu. Následně jim zarecitovala básničku, po které hned byla možnost si zazpívat. Bylo to velmi milé, že básničky byly odříkávány pomalu, aby se mohli přidat i klienti CHDPS a všem byly rozdány květiny, které sebou Hnízdo přivezlo. Po tomto pásmu následovala bohoslužba slova v naší kapli, kterou vedl pan Mgr. Šebestík. Bohoslužba byla doprovázena písničkami a hrou na kytary.

Toto vystoupení bylo příjemným obohacením i pro náš personál.

Šnejdar

15.4.2015 Hnízdo v Cetechovicích15.4.2015 Hnízdo v Cetechovicích15.4.2015 Hnízdo v Cetechovicích

10.12. 2014 jsme opět navštívili CHDPS Cetechovice a pak jsme měli posezení v restauraci

10.12.2014 Hnízdo v Cetechovicích10.12.2014 Hnízdo v Cetechovicích10.12.2014 Hnízdo v Cetechovicích10.12.2014 Hnízdo v Cetechovicích10.12.2014 Hnízdo v Cetechovicích10.12.2014 Hnízdo v Cetechovicích

17.9. 2014 Návštěva seniorského Hnízda v CHDPS Cetechovice

17.9. 2014 Návštěva seniorského Hnízda v CHDPS17.9. 2014 Návštěva seniorského Hnízda v CHDPS17.9. 2014 Návštěva seniorského Hnízda v CHDPS

Další fotografie si můžete prohlédnout klinutím zde. Rolováním dolu se dostanete na galerii.

 11.6.2014 jsme navštívili Charitní domov v Cetechovicích

 Společenství Hnído v CetechovicíchSpolečenství Hnído v Cetechovicích- - -Společenství Hnído v Cetechovicích- - -Společenství Hnído v Cetechovicích

14.5.2014 proběhlo setkání našeho společenství.

Dnes v 16h proběhlo setkání v duchu oslavy dne matek.Byly pozvány maminky z celé farnosti Ke spolupráci na této oslavě bylo pozváno i společenství Hnízdečko. Zahájení se ujala pani Foltýnová, která přivítala maminky, Hnízdečko a pana Faráře.

Po té přišlo ke slovu Hnízdečko, které maminkám nádherně zahrálo a zazpívalo. Následně pani Foltýnová všechny hosty pozvala k prostřenému stolu, děti podělila lízátkama a čokoládama. Děti pak rozdaly maminkám kopretiny a dárečky.

V 16:40 následovala volná diskuze. V 17:15 děti z Hnízdečka zazpívaly pod vedením zkušené pani Zapletalové, která je doprovodila hrou na kytaru. Všichni si s nimi rádi zazpívali. Děti svoje vystoupení zakončily písničkou "Bože otče na nebi" a v 17:30 se rozloučily.

Na závěr pani Brázdilová přečetla povídku "Nikdy jsem neviděla matku dělat sedy, lehy" z knihy " Slepičí polévka pro inspiraci ženské duše."

Šnejdar

 19.3.2014 Jsme navštívili seniory  v Charitním domově v Cetechovicích

a při mši svaté jsme jim za hudebního doprovodu P. Radka a jeho kamaráda Pavla z Kyjova zazpívali.

19.3.2014 společenství Hnízdo v Charitním domově v Cetechovicích19.3.2014 společenství Hnízdo v Charitním domově v Cetechovicích19.3.2014 společenství Hnízdo v Charitním domově v Cetechovicích19.3.2014 společenství Hnízdo v Charitním domově v Cetechovicích19.3.2014 společenství Hnízdo v Charitním domově v Cetechovicích19.3.2014 společenství Hnízdo v Charitním domově v Cetechovicích

Další fotografie si můžete prohlédnout klinutím zde. Rolováním dolu se dostanete na galerii.

13.11.2013 proběhlo setkání našeho společenství, z kterého si můžete prohlédnout fotografie.

Setkání seniorů "Hnízdo"Setkání seniorů Setkání seniorů Setkání seniorů

Další fotografie si můžete prohlédnout zde.Rolováním dolu se dostanete na galerii.

2.10.2013 proběhlo setkání našeho společenství, z kterého si můžete prohlédnout fotografie.

V naší vesničce střediskové jménem  Zdounky,
scházejí se na faře senior a seniorky.
Všem se tyto schůzky velmi líbí,
neboť káva a zákusek nikdy nechybí.
Pan farář také dobrým slovem přispeje,
což každého u srdce i na duši zahřeje.
Máme bezva vedoucí Ašku,
která přináší na schůzky velmi pěknou knížku.
Když nám z ní Jitka čte, je ticho,
každý z přítomných je jedno velké ucho.
Všichni si společně poplkáme,
když je třeba, dobrou radu dáme.
Kdo mezi nás v dobrém prijde, má tu místo,
říkáme si  SENIORSKÉ  HNÍZDO.
J. Hausnerová

Setkání bylo zahájeno modlitbou, pak se přálo k narozeninám  pani Makovcové. Dalším bodem programu byla četba článku "Slzy" a poté se četlo o seniorech "Rodiče dospělých". Dále se diskutovalo o tom, co kdo požil od posledního setkání.
 Pani Simerskou zaujalo kázání z televize  Noe "O boháči" a vypávěla nám o tom.
 Pani Foltýnová si pak vzala slovo a vypávěla o výtvarníkovi, který musel opustit domov a nevěděl, kde bude bydlet. Výtvankovi pomohla modlitba, neznámý člověk u nabýdl svůj dům, neboť cítil, že brzo umře.....
 Dále jsme se zaposlouchali do četby "Malý dárek, obrovský dar". Na závěr jsme přáli panu Netopilovi a zazpívali.

- - -- - -- - -

 

Další fotografie si můžete prohlédnout zde.

23.1.2013 proběhlo setkání našeho společenství, z kterého si můžete prohlédnout fotografie.

- - -- - -- - -- - -- - -