Menu

Web vytvořen

Vzhled webu navrhlo:

Běží na: sunlight.shira.cz

Překladač


Zdounecká divadelní společnost

Ochotnické divadlo ve Zdounkách vzniklo ke 400. výročí působení svatého Jana Sarkandera ve farnosti Zdounky.
Hlavní podíl na vzniku tohoto divadla mají pan farář Němeček a pan učitel Okáník a přejí jeho křesťanskému zaměření mnoho zdaru.

Josef Okáník

- - -


Divadelní hra Půlnoční vlak

Obrázků: 20

Divadelní hra Kde to jsme

Obrázků: 328

Divadelní hra Na letním bytě

Obrázků: 409

Divadelní hra - U nás v Lebedově

Obrázků: 696

Divadelní hra - Holoubek

Obrázků: 470

Divadelní hra - Jan Sarkander

Obrázků: 326