Menu

Web vytvořen

Vzhled webu navrhlo:

Běží na: sunlight.shira.cz

Překladač


< návrat zpět

Divadelní hra - Jan Sarkander

 21.5.2014 Zdounecká divadelní společnost ukončuje divadelní sezónu

21.5.2014 Divadelníci ukončují divadelní sezónu21.5.2014 Divadelníci ukončují divadelní sezónu

21.5. jsme se sešli, abychom pod vedením pomocného režiséra Petra Zapletala bilancovali naši uplynulou divadelní sezónu, co se povedlo, co zlepšit a co dál.

11.5.2014 jsme ve jeli odehrát naše divdelní představení hry Jan Sarkander do Dobrkovic u Velkého Ořechova.

Byli jsme velmi mile překvapeni, když jsme byli pozváni panem farářem P. Martinem Vévodou, zda bychom odehráli toto představení v Dobrkovicích. Pozvání jsme přijali. Pan Okáník a já jsme se rozjeli jak se říká "omrknout terén". Přijeli jsme do Dobrkovic, kde mají pěkný sál. Jeviště je dost malé, proto jsme měli obavy, zda se tam se vším vejdeme. Mají zde oponu a za jevištěm zázemí, které se dá využít jako šatna, coz nám vyhovovalo. Problém byl, že nemají zde reflektory a za jevištěm není závěs, což jsme potřebovali, abychom mohli z jeviště odcházet. Jelikož P. Martin spravuje také farnost Kaňovice, chtěl pan Okáník vidět také sál v této obci. Tento sál měl zase jiné přednosti a jiné nevýhody. Velice jsme byli potěšeni zájmem a vstřícností nejen P. Martina, ale také i pana místostarosty Vladimíra Vrubela. Díky tomu jsme nakonec všichni došli ke kompromisu. My jsme se rozhodli pro sál v Dobrkovicích, obec Kaňovice zapůjčila zástěny a zajistila propagaci. Když jsme přijeli zjistili jsme, že v obci Dobrkovice ve spolupráci s farním úřadem dokonale nachystali jeviště a ještě zajistili zatemnění, aby prožitek z představení nebyl rušen denním světlem. Byli jsme maximálně spokojeni. Na osvětlení jeviště jsme si dovezli svoje reflektory. Dobrou pohodu nám narušovala skutečnost, že s námi nemohl být náš režisér pan Okáník a nehoda, která potkala jedno z našich tří vozidel v Uherském Hradišti. Divadelní hru jsme odehráli k naší spokojenosti a dle potlesku a slov P. Martina byli spokojeni i diváci. Dostalo se nám velkého uznání.           Šnejdar

11.5.2014 Divadelní představení Jan Sarkander v Dobrkovicích11.5.2014 Divadelní představení Jan Sarkander v Dobrkovicích

27.4.2014 jsme ve Zdounkách odehráli reprízu divdelní hry Jan Sarkander

Toto představení se podle našeho názoru a podle názoru některých diváků velmi povedlo a bylo oceněno potleskem. Velmi nás potěšilo i poděkování, kterého se nám dostalo v zákulisí. Poděkování rovněž patřilo našemu režisérovi panu Okáníkovi, který ze zdravotních důvodů se tohoto divadelního představení nemohl zůčastnit. Mysleli jsme na něj a před začátkem jsme na tuto skutečnost upozornili diváky.

Co jsme od prvního divadelního představení prožili skvěle napsal Petr do zdouneckého zpravodaje:

"Již brzy po premiéře divadla o sv. Janu Sarkanderovi jsme se všichni shodli na tom, že bychom naše divadlo nabídli a odehráli také v okoli. Nebudu zmiňovat jaké starosti, domlouvání a zařizování s tím byly. Zkrátka jsme lidé houževnatí a pod vedením našeho  aktivního režiséra schopní překonat ruzné překážky. A tak se stalo, že 20.10.2013 jsme se místo nedělního oběda naskládali i se všemi kostýmy a kulisami do tří aut a odjeli do Střílek, abychom zde odehráli naše divadlo. Trochu nás zklamal malý počet návštěvníku, ale přesto se představeni povedlo.
Následující neděli (27.10.) jsme se opět v plném počtu přesunuli s celým divadlem do Hulína. Nebudu tajit, že jsme tady  předpokládali mnohem vyšší návštěvnost. Ale snad to způsobilo pěkné podzimní počasí, že i zde bylo diváků málo a svým způsobem se to odrazilo i na naší náladě. Nevadi, měli jsme před sebou dva týdny odpočinku a pak 10.11. jsme znovu naložili naše auta a vyjeli tentokráte do Pustiměře u Vyškova. Čekal na nás krásný sál, který zařídila naše Jaruška a snad i díky tomu bylo diváků tentokrát dost.
Skvělé! 17.11. nás čekalo poslední představení a sice v Morkovicich. Hráli jsme tu v trochu zastaralé sokolovně, ale to vyvážil téměř naplněný sál diváků. Nálada byla skvělá. Hrálo se nám dobře a z tohoto představení jsme pořídili záznam na DVD. Chtěl bych ješte zmínit, že po dobu našeho putování jsme nezapomněli žádnou rekvizitu ani kulisu a vše jsme ve zdraví přežili. Velký dík patří i firmě ČAK za zapůjčení dodávky. Za zdounecké ochotníky Petr Zapletal."

Nyní nás čeká ještě představení v Dobrkovicích u Velkého Ořechova,kam jsme byli pozvání, budeme hrát 11.5. v 16 hodin. Pokud jste neměli možnost vidět naše divadelní představení, dovoluji si vás pozvat na představení, které budeme hrát 18.5. v 18 hodin v divadelním sále Starý pivovar v  Kroměříži.                                                         Šnejdar

- - -

Pozvánka na divadelní představení

Pozvánka

14.3. 2014 Čtená zkouška divadelní hry Jan Sarkander

 Čtená zkouška divadelní hry Jan Sarkander

V neděli 5. května 2013 se uskutečnilo divadelní představení Jan Sarkander.

Toto představení bylo součástí oslav působení Jana Sarkandera ve Zdounkách.

Děj tohoto představení znázorňoval poslední fázi Sarkanderova života: působení v Holešově, zatčení a umučení v Olomouci. Závěrečný výstup byl nazván oslaven.

Představení zrežíroval Josef Okáník. Herecké obsazení: Petr Šnejdar - Jan Sarkander, Oldřich Otýpka - Václav Bítovský, komisař, Zbyněk Zapletal - Ladislav Lobkovic, Machovec, Pražák, opilec, měšťan, komisař, Petr Zapletal - kaplan Tuček, kazatel Vojtík, Scintila, pomocná režie, Anna Čevelová - Machovcová, žena na pouti do Slavkova pod Hostýnem, žena v Eucharistickém průvodu, svědkyně nájezdu kozáků, Zdeněk Důbrava - kostelník a hrabě, Jaroslava Zabloudilová - Judita, Milan Vlček -měšťan, komisař, velitel kozáků a opilec, Marie Kameníková - hospodská, Marie Bednaříková - dceru Machovcových Aničku.

Nedílnou součástí byla nápověda: Marta Vránová, Marie Kameníková a v 6. výstupu Jaroslava Zabloudilová. Stavění a dovoz kulis Jiří Vajgl a Stanislav Poul. Zvukař a osvětlovač Zbyněk Plachý.

Z tohoto představení byl učiněn záznam kameramanem Janem Grosmanem, který profesionálně vytvořil DVD. Toto DVD je možno objednat u Petra Šnejdara.

Scénář napsal Josef Okáník, který rovněž navrhl a výtvarně provedl scény.

Na představení přišlo 240 diváků a zaplnili sál. Mezi hosty byli: generální vikář olomoucké arcidiecéze Mons. P. Josef Nuzík, kroměřížský děkan a probošt P. Josef Lambor, místoděkan a zdounecký farář P. Radomír Němeček a několik dalších kněží kroměřížského děkanátu.

Šnejdar

 Děkovačka

Ostatní foto z hereckých zkoušek a z představení si můžete prohlédnout dole v této galerii.

 

Ochotnické divadlo ve Zdounkách vzniklo ke 400. výročí působení svatého Jana Sarkandera ve farnosti Zdounky.
Hlavní podíl na vzniku tohoto divadla mají pan farář Němeček a pan učitel Okáník a přejí jeho křesťanskému zaměření mnoho zdaru.

Josef Okáník

- - -


Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další »
Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další »