Menu

Web vytvořen

Vzhled webu navrhlo:

Běží na: sunlight.shira.cz

Překladač


< návrat zpět

Historie Nětčické kapličky

POUTNÍ KAPLE MATKY BOLESTNÉ U NĚTČIC
farnost Zdounky

Nětčická kaplička s nachází v krásném prostředí mezi obcí Rataje a Nětčice. Když jsem se přestěhoval z Malenovic do Zdounek, byl jsem tomu rád, že je tu podobné poutní místo v lese s pramenem dobré vody jako u Svaté Vody mezi Malenovicemi a Karlovicemi.

Je to drobná barokní kaplička jejíž vznik se datuje před rokem 1748, kdy zde stával kříž. Kapli zde nechal postavit ratajský farář František Sedláček na místě zničeného kříže. Pan farář do kapličky dal obraz Panny Marie Bolestné, kterou věnoval sedlák Bílek. Za čtyřicet devět let v roce 1797 zde byla umístěna socha ze zdouneckého kostela socha Panny Marie s Ježíškem, která byla později mnohokrát oblékána a opravována, což podstatně změnilo její vzhled.

Když jsem tu poprvé přišel, scenérie s mohutnými stromy mi připomínala nádherný přírodní chrám s Božím svatostánkem o který se pečlivě staraly a nadále starají obětavě místní babičky. V současnosti je to milá paní Frkalová za což ji patří vřelý dík.

Okolí kapličky bylo jak se píše v Nětčické kronice neútulné, nedůstojné poutnického místa. Proto místní učitel Jan Pavlák v roce 1899 chtěl místo u kapličky upravit a díky obětavosti Josefa Procházky z Nětčic započaly úpravy místa kolem kapličky. Močály kolem kapličky byly vysušeny, břehy byly zplanýrovány a osázeny jehličnany. Byly zde také zhotoveny pohodlné lavičky. Celkové úpravy stály 182 zl. 69 kr.

V roce 1906 byla zde povolena olomouckou konzistoří mše svatá.

Zajímavostí je také, že se zde přijel podívat i akademický malíř Jan Köhler, který ve Zdounkách v té době prováděl výmalbu kostela a dal pokyny k její opravě. Chtěl zachovat její starobylý ráz a aby krása kapličky vynikla svou jednoduchostí a uceleností. Socha Panny Marie byla posunuta o stupínek výše, dřívější obraz byl odstraněn Jan Köhler jej nahradil freskou lunety Panny Marie Bolestné.

Freska

Ve venkovních výklencích byly dříve sochy svatého Josefa a Panny Marie Bolestné. Po odcizení jsou prázdné, jen v den pouti do nich paní Frkalová umisťuje sochy svatého Tadeáše a Panny Marie Lurdské. V zadním výklenku je umístěn velký černý kříž s přehozenou rouškou.

Mgr. Šnejdar

O kapličce se vyprávějí dvě legendy:

Legendy kapličky

Legendy kapličky

 

Legendy kapličky

Legendy kapličky

Legendy kapličky

Legendy kapličky

 

Legendy kapličky

 Legendy kapličky

 Legendy kapličky

Legendy kapličky

Legendy kapličky

Legendy kapličky

 Legendy kapličky

Převzato z knihy POUTNÍ KAPLE MATKY BOŽÍ U NĚTČIC FARNOST ZDOUNKY od pana Josefa Okáníka.