Menu

Web vytvořen

Vzhled webu navrhlo:

Běží na: sunlight.shira.cz

Překladač


< návrat zpět

Misie ve farnosti Zdounky

Chceme poděkovat

misionářům z Misijní Společnosti sv. Vincenta de Paul za dílo, které v naší společnosti vykonali. My kteří jsme se zůčastňovali jsme byli velmi obohaceni a naplněni Duchem svatým. Slovy se nedá vyjádřit naše pocity a každý v tomto misijním díle našel své obohacení. Požehnání také provázelo celou obec Zdounky. Ať Bůh i nadále provází misionáře a sestry sv. Vincenta de Paul svým požehnáním.

Těšíme se na víkendovou misijní obnovu, která je naplánovaná na listopad 2019.

Šnejdar

Přikládám ještě odkaz na pořad ČT - Křesťanský magazín. V tomto pořadu se můžete podívat na Lidové misie v naší farnosti pohledem České televize. (https://www.ceskatelevize.cz/porady/1098528273-krestansky-magazin/318298380040014/video/662645)

Lidové misie ve Zdounkách

Obrázek článku

Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život, a následujte je ve víře! (Židům 13, 7)

Toto doporučení a povzbuzení můžeme najít v Listě Židům. Nezapomínat na ty, kdo nám zprostředkovali slovo evangelia a navíc věrnost tomuto poselství potvrdili i ztrátou svého vlastního života.

Musím se přiznat, že s malou dušičkou jsem odjížděl na lidové misie do farnosti Zdounky. Proč? Ne proto, že by to byl tak těžký úkol, vždyť misie jsem nedělal poprvé. Ale proto, že v této farnosti působil sv. Jan Sarkandr v roce 1612. A není jednoduché pokračovat v díle faráře – světce. Tak právě pod jeho vedením a s prosbou o jeho orodování jsem se přibližoval k této farnosti. Lidové misie začaly 9.11. večerní mší svatou, přivítáním pana faráře a následným obeznámením se s misiemi. Lidové misie jsme začínali ve dvou: Já a o. František Honíšek CM, v pondělí se k nám připojila i s. Kristýna Zachovalová a ve čtvrtek přijel i P. Miroslav Vaľko CM spolu s kandidátem do Misijní Společnosti Martinem Zajícem.  Spolu s o. Miroslavem a kandidátem Martinem jsme navštěvovali školy a měli přednášky o Hondurase a navštívili jsme i hodiny náboženství. Musím poznamenat, že Martin měl veliký úspěch u dětí a mladých, protože cvičí „parkur“ – moderní sport. My starší už tomu asi moc nerozumíme, ale pro děti to bylo něco J S. Kristýnka se věnovala návštěvám nemocných a o. František značnou část věnoval zpovídání. Každé misie jsou něčím výjimečné, i teď tomu bylo tak. V pondělí nás přijela navštívit česká televize, která natočila krátký dokument o lidových misiích ve Zdounkách.  Já bych chtěl na závěr poděkovat panu faráři za pozvání, abychom vykonali lidové misie ve farnosti Zdounky. Chtěl bych poděkovat svým spolupracovníkům, vám, kteří se za nás modlíte, ale i všem, kteří jakýmkoliv způsobem se zapojili do přípravy a organizování lidových misií. Ale nejvíc chci poděkovat Pánu Bohu za milosti, které nám dal a za to, že jsem mohl vidět, jak lidé opět nabírají radost a jak se do jejich očí vrací naděje, že něco je možné změnit. Děkuji vám všem, kteří jste se s námi podělili o své trápení, ale i o své zkušenosti s Bohem. P. Ján Jakubovič CM

3. prosince 2018

(Převzato z http://misievefarnosti.cz/aktuality/lidove-misie-ve-zdounkach/

18_11_018 Jděte a získávejte mi učedníky...

Agapé u kostela

lidové misielidové misielidové misie

Požehnání misijního kříže 2018

lidové misielidové misielidové misielidové misielidové misielidové misielidové misielidové misie

Poděkování misionářům a sestře Kristýně z řádu sv. Vincenta de Paul

lidové misielidové misielidové misielidové misielidové misielidové misielidové misie

Odevzdání dekretu o ukončení misií

lidové misielidové misielidové misie

Mše svatá ukončení misií

lidové misielidové misielidové misielidové misie

Další foto si můžete prohlédnout v galerii

17.11. 2018

Mše svatá s obnovou manželských slibů

lidové misielidové misielidové misielidové misie

Cesta manželů - čtrnáct zastavení

lidové misielidové misielidové misie

Další zastavení jsou v galerii

Povolání k manželství II

lidové misielidové misielidové misie

10:00h Setkání ministrantů s misionáři

lidové misie

16.11. 2018

20:00h Adorace na způsob Taizé s individuálním požehnáním

lidové misielidové misielidové misielidové misie

17:30h Mše svatá - Přijmi a daruj odpuštění

lidové misielidové misielidové misielidové misielidové misie

14:00h 2.Náboženství s misionáři

lidové misielidové misie

8:45 Přednáška ve škole "Ze Zdounek do Hondurasu"

lidové misielidové misielidové misielidové misie

8:00h Raní modlitba Breviáře s misionáři

lidové misielidové misie 

15.11. 20018 Den eucharistie

 18:30h Křížová cesta ulicemi Zdounek - za odprošení všech nepravostí

 1.  zastavení

Ježíš se potí v Getsemanské zahradě

Kdybych byl Bohem, nedovolil bych, aby nevinní trpěli.

 lidové misie

2.  zastavení

Ježíš je zrazen od Jidáše

"miluji Tě, mám Tě rád" - slova, která často používáme a přesto často zrazujeme

lidové misie

3.  zastavení

Ježíš je souzen Sanhedrinem (radou - shromáždění soudců)

Pane Ježíši zapálením svíce do tvých rukou odevzdáváme všechny obyvatele této farnosti, kteří v pruběhu dějín byli nespravedlivě obviněni.

  lidové misie

4.  zastavení

Ježíš je zapřen Petrem

Pane Ježíši pomoz těm co Tě zapřeli najít cestu k Tobě, tak jak jsi ji nabídnul apoštolu Petrovi.

 lidové misie 

5.  zastavení

Ježíš je souzen Pilátem

Ježíš řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; mé království však není odtud.“

Pravda? Pravda pro dnešní svět není důležitá. Důležité je bohatství, vzdělání, sex, drogy, užít si.

lidové misie

6.  zastavení

Ježíš je odsouzen k smrti

To nevadí, že mu ničíme život, hlavně že je legrace.To nevadí, že někoho odsoudíme a při tom neznáme podstatu problému.

lidové misie

7.  zastavení

Ježíš přijímá kříž

Kříž je nástrojem utrpení, připomína něco co ničí život. Člověk se přirozeně bouří proti tomu, co ho ukazuje slabým, bezmocným.

Člověk bojuje proti kříži, no čím víc bojuje tím víc ho kříž spoutava a děsí.

lidové misie

8.  zastavení

Šimon z Cyrény pomáhá Ježíši nést kříž

Být odkázan na druhého je nepříjemná věc, ale nikdo z nás nemůže říct, že to nikdy nezažije. Jednou tu pomoc budeš potřebovat.

Jsem ochoten/a pomoc druhému poskytnout?

lidové misie

9.  zastavení

Ježíš potkává s Jeruzalémské ženy

Není už žádna možnost změny, zůstal nám jenom pláč. Ženy vědí, jak těžko přichází nový život na svět, proto dokážou plakat, když pro lidskou zlobu, závist, či nenávist musí lidský život odejít. Ano, ženy se dokážou vcítit do utrpení druhého. 

K proměně společnosti, Pán Ježíš vyžaduje spolupráci.

lidové misie

10.  zastavení

Ježíše přibíjejí na kříž

Člověk touží po tom, aby se stal králem. Ježíšovi ten titul přiznali, až když visel na kříži. 

Pane Ježíši ty netoužíš po království moci, ale po království lásky nauč nás nehledat smysl života jen v pomíjející slávě, nebo v materiálních hodnotách.

lidové misie

11.  zastavení

Ježíš slibuje druhému zločinci na kříži Boží království

On se už nikdy nezmění. Ona je prostě taková. Ne já už šanci nedám, dal/a jsem ji jednou, podruhé, potřetí ale víc ne. 

Bůh dáva šanci i mne, každému z nás.

lidové misie

12.  zastavení

Ježíšova matka a učedník pod křížem

Ježíš i v poslední chvíli svého života vedl svou matku, aby se dokázala stát duchovní matkou.

Já jsem také vyzván, i když mám víc roků jít s Marii touto cestou a začít budovat vztahy ne jenom s pokrevnými, ale se všemi, zvláště s těmi, kteří nemají nikoho.

lidové misie

13.  zastavení

Ježíš umírá na kříži

Smrt, jediná jistota člověka. Jestli je věříci nebo ne, tuhle tu jistotu má každý.

Zítřek vůbec nemusí být. Je důležité žít dnes a dnes napravit to co se napravit.

 lidové misie

14.  zastavení

Ježíše ukládají do hrobu

Hrob, místo které nahání strach. Místo, které vypadá jako definitivní tečka za životem. 

Pane Ježíši, Tobě chci děkovat za skutečnost, že jsem hrob nepřijal jako definitivní tečku za svým životem.

lidové misie

17:50h Mše svatá - Eucharistie chléb života

lidové misielidové misielidové misielidové misie

17:40h Ukončení celodenní adorace

lidové misielidové misie

1. náboženství s misionáři

lidové misielidové misielidové misie

Foto: M.S.

14.11. 2018 Když nebudete jako děti ...

18:30h Existoval Ježíš?

lidové misielidové misielidové misie

17:30h Mše svatá pro děti - Malý princ

 lidové misielidové misielidové misielidové misielidové misielidové misie

 

 

 Videa L.Š.

16:00h Setkání dětí na faře

lidové misielidové misie

 

Autor videí L.Š.

13.11. 2018 Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku ...

18:30h Radostné posezení se seniory

lidové misie

 

Misionář Misijní společnosti sv. Vincenta de Poul P. Ján Jakubovič, CM hosty na úvod nejprve mile přivítal, nabídl občerstvení a popřál pěknou zábavu.

 lidové misie

Pak nabídl krátkou ukázku svědectví Nicka Vujicic v Brně – Nepotřebuji ruce a nohy, potřebuji Boha.

Nick Vujicic se narodil 4. prosince 1982 v Melbourne v Austrálii. Jeho narození bylo pro rodiče menším šokem. Chlapec se bez jakéhokoliv varování lékařů narodil bez končetin, jinak však zdravý. Ono úvodní zaskočení však brzy opadlo a rodiče mu dávali lásku a již se nijak nezabývali tím, že má Nick ono postižení.
Jeho život byl zpočátku velmi krušný. Byl ve škole častým terčem šikany, jelikož ostatní děti nedokázali pochopit, že i když je Nick navenek jiný, uvnitř je stejný jako oni. Nick tak trpěl depresemi a dokonce uvažoval o sebevraždě.

(Více se dozvíte kliknutím na tento odkaz webu: kristusjezis.cz/nick-vujicic-nepotrebuji-ruce-a-nohy-potrebuji-boha/)

lidové misie

Po tom se rozběhla úžasná zábava s vyprávěním vtipů a se zpěvem za hudebního doprovodu kytary bravurně ovládané pani Alenkou.

lidové misielidové misielidové misie

Účast byla hojná, veselí bujaré a tak náš pan farář P. Radek neodolal a také se aspoň na chvíli připojil.

lidové misielidové misie

Nakonec si všichni zatleskali a přibližně kolem 21h spokojeně odešli do svých domovů. Velký dík a gif růže-0 patří mladým maminkám, které přichystaly sál s pohoštěním a hosty obsluhovaly.

lidové misie

(Foto a text Šnejdar)

17:30h Mše svatá - Stáří čas na svědectví

lidové misielidové misie

Pomazání nemocných při mši svaté

lidové misie

Přinášení darů

Růženec - dar Panny Marie, která nás vyzývá k modlitbě

lidové misie

Hůlka - která se stává neoddělitelnou pomocnicí, když nám ubývají síly

lidové misie

Květina - život je jako květ, který ráno rozkvete a večer uvadne

lidové misie

Voda a víno - se na oltáři promění v Tvou krev Pane

Hostie - se skládají z mnoha obilných zrn, tak i náš život je protkán mnoha radostnými a bolestnými událostmi

lidové misie

 lidové misie

 lidové misie

lidové misielidové misie

 12.11. 2018 - Kdo ve mne věří, bude žít i kdyby zemřel ...

18:30h Záhady nebo důkazy Boží

lidové misielidové misielidové misielidové misie

17:30h Může mne smrt obohatit?

 lidové misielidové misielidové misielidové misielidové misielidové misielidové misie

17:00h Děkujeme odpouštíme a prosíme na hřbitově za účasti ČT

lidové misielidové misielidové misielidové misielidové misie

8:00h Ranní modlitba Breviáře s misionáři

 lidové misielidové misielidové misie

11.11. 2018- Den milosrdenství

14:00h Promluva pro ženy

lidové misielidové misie

11:00h Promluva pro muže

lidové misielidové misie

10:00h Mše svatá - Hřích aspekt, který ničí lásku

lidové misielidové misielidové misielidové misie

10.11. 2018 - Pojď k oltáři ...

19:00h Promítání filmu "Bůh není mrtev" v kulturním domu

lidové misielidové misielidové misielidové misie

17:30h Mše svatá a žehnání zázračného medailonku

lidové misielidové misielidové misielidové misie

17:15h Představení zázračného medailonku a svaté Kateřiny Labouré

lidové misielidové misielidové misie

9.11. 2018 - Den otevření misií

17:30h Zahájení misií včetně předání farnosti misionářům

lidové misielidové misielidové misie

Předání klíče od kostela

lidové misie

a předání kněžské štoly jako dočasné předání farnosti misionářům.

lidové misie

 

2.9. 2018 1. pozvání misionářského kněze P. Mgr. Jakuboviče CM na lidové misie

P. Jakubovič se nás farníků zeptal zda víme co jsou lidové misie. Misie v naší farnosti byly dle letopočtu na misijním kříži, v roce 1942 za působení P. Vojtěcha Krále (pozn. webmastera). P. Jakubovič vysvětlil, že misie ve farnosti vedou k zamyšlení farníků nad hloubkou vlastní víry, jsou příležitostí k prohloubení vlastní víry. Vyzval nás, abychom informovali i ostatní farníky o možnosti využít této příležitosti, která se v naší farnosti uskuteční v letošním roce 9 - 18. listopadu.

Lidové misieLidové misieLidové misieLidové misie


Strana:  1 2 3 4 5 6 7   další »
Strana:  1 2 3 4 5 6 7   další »